skip to content

Poland

Michał BONI

Michał BONI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Jerzy BUZEK

Jerzy BUZEK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Ryszard CZARNECKI

Ryszard CZARNECKI

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Edward CZESAK

Edward CZESAK

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Anna Elżbieta FOTYGA

Anna Elżbieta FOTYGA

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Bezpartyjna

Poland

Adam GIEREK

Adam GIEREK

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Unia Pracy

Poland

Beata GOSIEWSKA

Beata GOSIEWSKA

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Marek Józef GRÓBARCZYK

Marek Józef GRÓBARCZYK

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Andrzej GRZYB

Andrzej GRZYB

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Polskie Stronnictwo Ludowe

Poland

Krzysztof HETMAN

Krzysztof HETMAN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Polskie Stronnictwo Ludowe

Poland

Danuta Maria HÜBNER

Danuta Maria HÜBNER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Robert Jarosław IWASZKIEWICZ

Robert Jarosław IWASZKIEWICZ

Europe of Freedom and Direct Democracy Group

Kongres Nowej Prawicy

Poland

Dawid Bohdan JACKIEWICZ

Dawid Bohdan JACKIEWICZ

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Danuta JAZŁOWIECKA

Danuta JAZŁOWIECKA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Marek JUREK

Marek JUREK

European Conservatives and Reformists Group

Prawica Rzeczypospolitej

Poland

Jarosław KALINOWSKI

Jarosław KALINOWSKI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Polskie Stronnictwo Ludowe

Poland

Karol KARSKI

Karol KARSKI

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Janusz KORWIN-MIKKE

Janusz KORWIN-MIKKE

Non-attached Members

KORWiN

Poland

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Zdzisław KRASNODĘBSKI

European Conservatives and Reformists Group

Bezpartyjny

Poland

Barbara KUDRYCKA

Barbara KUDRYCKA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Zbigniew KUŹMIUK

Zbigniew KUŹMIUK

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Ryszard Antoni LEGUTKO

Ryszard Antoni LEGUTKO

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Janusz LEWANDOWSKI

Janusz LEWANDOWSKI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Bogusław LIBERADZKI

Bogusław LIBERADZKI

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poland

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Krystyna ŁYBACKA

Krystyna ŁYBACKA

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poland

Michał MARUSIK

Michał MARUSIK

Europe of Nations and Freedom Group

Kongres Nowej Prawicy

Poland

Jan OLBRYCHT

Jan OLBRYCHT

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Stanisław OŻÓG

Stanisław OŻÓG

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Bolesław G. PIECHA

Bolesław G. PIECHA

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Mirosław PIOTROWSKI

Mirosław PIOTROWSKI

European Conservatives and Reformists Group

Niezależny

Poland

Julia PITERA

Julia PITERA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Marek PLURA

Marek PLURA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Tomasz Piotr PORĘBA

Tomasz Piotr PORĘBA

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Dariusz ROSATI

Dariusz ROSATI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Czesław Adam SIEKIERSKI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Polskie Stronnictwo Ludowe

Poland

Adam SZEJNFELD

Adam SZEJNFELD

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Jarosław WAŁĘSA

Jarosław WAŁĘSA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Bogdan Brunon WENTA

Bogdan Brunon WENTA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Jadwiga WIŚNIEWSKA

Jadwiga WIŚNIEWSKA

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Janusz WOJCIECHOWSKI

Janusz WOJCIECHOWSKI

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland

Janusz ZEMKE

Janusz ZEMKE

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Poland

Kosma ZŁOTOWSKI

Kosma ZŁOTOWSKI

European Conservatives and Reformists Group

Prawo i Sprawiedliwość

Poland

Stanisław ŻÓŁTEK

Stanisław ŻÓŁTEK

Europe of Nations and Freedom Group

Kongres Nowej Prawicy

Poland

Tadeusz ZWIEFKA

Tadeusz ZWIEFKA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Platforma Obywatelska

Poland